Åter startsida

Annat som observerats i vår trädgård 2008-2023

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buskvårtbitare                         28/7         Buskvårtbitare
Bålgeting x x   x x x x x x x x x x x x x   Bålgeting
Ekvårtbitare                     x             Ekvårtbitare
Eldlus                       x x x x x   Eldlus
Fyrbandad blombock     x                             Fyrbandad blombock
Gammafly                       x           Gammafly
Grön bärfis                           x x     Grön bärfis
Hårig bärfis                     x x x x       Hårig bärfis
Kastanjeborre                         x         Kastanjeborre
Klotbärfis                       x x x x x   Klotbärfis
Kärrspindel           x           x x         Kärrspindel
Rovspindel                         x         Rovspindel
Rödbent bärfis                             x x   Rödbent bärfis
Stor lysmask           x                       Stor lysmask
Strimlus           x x     x x x x x   x   Strimlus

Åter startsida

Uppdaterad  20 maj 2023