Oves startsida

Fåglar som observerats eller hörts i och från vår trädgård 1986 - 2023

Totalt 109 arter
Datum innebär när vi obs. den första gången det året

 
Sidensvans

1986-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bergfink x x x x x x x x x x x x x 24/3   x x 5/4 5/1   Bergfink
Bivråk x                                       Bivråk
Björktrast x x x x 11/4 x x x x 16/4 30/3 8/4 27/3 12/4 x x 29/3 6/5 17/4 x Björktrast
Blå kärrhök 1996     2/4?                                 Blå kärrhök
Blåmes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Blåmes
Bofink x x x x x x x 18/3 10/1   31/3 18/3 11/1 27/3 21/3 7/4 24/1 18/1 23/3 x   Bofink
Brun kärrhök 2002                       1/5 11/4 x       11/6   Brun kärrhök
Domherre x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Domherre
Drillsnäppa     x                                   Drillsnäppa
Dubbeltrast             12/4                           Dubbeltrast
Duvhök x x x       x         9/4     x           Duvhök
Enkelbeckasin x                                       Enkelbeckasin
Entita x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Entita
Fasan x x x x x     21/4 x             25/3         Fasan
Fiskgjuse x 9/4 6/5 22/4 25/4 14/4 8/4 x x       27/6 18/6 4/5 14/6 15/6 19/5 2/5   Fiskgjuse
Fiskmås x x 6/4 26/3 20/4 1/4 30/3 x x 3/4 x 2/4 28/3 21/4 8/4 1/4 6/4 27/3 x   Fiskmås
Fisktärna x x x 31/5   26/4 x x x x x x 23/5 1/5 x x x 16/5 x   Fisktärna
Fjällvråk x   x                                   Fjällvråk
Forsärla                                     16/6   Forsärla
Gransångare                               28/5 22/6 13/6 26/4   Gransångare
Grågås x x x x 10/2 14/3 21/3 15/3 8/3 5/3 5/3 4/3 /2 3/3 20/3 1/3 23/3 22/2 16/2   Grågås
Gråhäger x x x x x x x x x x x 22/3 x x x 26/4 13/1 4/1 4/3   Gråhäger
Gråsiska x x x x   x x x x x x x x 1/3 x x 3/2 13/1 24/2   Gråsiska
Gråsparv x                   x 27/1     x   15/2   25/5   Gråsparv
Gråtrut x x x x x 2/4 x x x x x x x 3/5 x 20/2 x   18/1   Gråtrut
Gräsand x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Gräsand
Grönfink x x x x x x x x x x x x x x x x x 4/2 1/2   Grönfink
Gröngöling x x x x x x x x x x x 18/4 x x x x x 27/2 28/2   Gröngöling
Grönsiska x x x x x x x x x x x x x 22/1 x 15/2 30/1 24/3 19/1   Grönsiska
Grönsångare x     21/4                                 Grönsångare
Gulsparv x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1/2   Gulsparv
Gärdsmyg x x x x x x 17/4 x x 31/3 x x x x x 23/3 7/4 16/3 22/3   Gärdsmyg
Gök x 4/5 13/5 5/5 10/5 13/5 16/5 12/5 8/5 13/5 12/5 12/5 4/5 7/5 6/5 10/5 4/5 10/5 6/5   Gök
Göktyta x x 6/5 11/5   12/5           18/4 1/5 1/5       14/5     Göktyta
Havsörn x x x x x x x x x x x   x x x   18/3 15/3 4/2   Havsörn
Hussvala x x x x x     x                         Hussvala
Härmsångare       25/5 29/5           23/5 26/5     21/5           Härmsångare
Järnsparv           x 7/4           4/4     3/4   2/4     Järnsparv
Kaja x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Kaja
Kanadagås x x x x 11/3 x 27/3 13/3 1/3 x x 2/3 x x 2/4 20/2 5/1 3/3 28/2   Kanadagås
Kattuggla x x   x x x x x x x x 30/3 x maj x 20/5 7/2 12/1 x   Kattuggla
Knipa x 26/3 3/4 5/3 15/3 16/3 25/3 28/3 19/3 2/3 22/2 mars 7/3 27/3 31/3 6/3 7/3 11/4 27/2   Knipa
Knölsvan x x x x x x x x x x 5/3 x x 4/1 x x x x 27/2   Knölsvan
Koltrast x x x x x x x x x x x x 26/3 x x 2/1 6/2 x x   Koltrast
Korp x x x x x x x x x x x x x x x 19/3 3/2 17/2 x   Korp
Kricka                         29/4               Kricka
Kråka x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Kråka
Kungsfiskare x                                 10/7     Kungsfiskare
Kungsörn                                   6/3     Kungsörn
Ladusvala x x x 2/6 x x x   x x x 12/6     4/5 20/5 24/5 13/5 x   Ladusvala
Lärkfalk                                 27/8       Lärkfalk
Lövsångare x 1/5 29/4 28/4 4/4 26/4 30/4 28/4 x 4/5 30/4 30/4 27/4 1/5 25/4 28/4 25/4 11/5 30/4   Lövsångare
M. hackspett x x     24/5   8/4 30/3 x 26/4     /4 3/5 12/4 12/4 22/4 11/4 5/3   M. hackspett
Morkulla x             10/5           19/5   4/6 9/6 20/6 4/6   Morkulla
Näktergal x 15/5 15/5   28/5 13/5 17/5     12/5 18/5 17/5 18/5 8/5   29/5         Näktergal
Nötkråka x     29/9             7/9 27/10   23/8             Nötkråka
Nötskrika x x x x x x x x x x x x x x x 10/5 x 17/1 x   Nötskrika
Nötväcka x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Nötväcka
Ormvråk x x x x   x 8/4 16/3 x x x     x 4/5 x x x 14/5   Ormvråk
Pilfink x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Pilfink
Ringduva x 27/3 4/4 10/3 9/3 23/3 25/3 27/3 26/2 8/4 27/3 18/3 26/3 3/3 25/3 24/3 14/3 15/3 15/3   Ringduva
Rödhake x 2/4 8/4 16/3 14/4 11/4 25/3 3/4 24/3 x 26/3 x 31/3 24/3 5/4 2/3 19/3 2/2 25/3   Rödhake
Rödstjärt x         26/4 17/5     4/5 30/4 19/5   28/4 25/4 19/5   6/6     Rödstjärt
Rödvingetrast x x x x 27/4 22/4 25/4 25/4 x 30/4 x 13/4 4/4 7/4 20/4   18/6   17/4   Rödvingetrast
Rördrom 2002                             22/5         Rördrom
Rörhöna x                     19/4                 Rörhöna
Rörsångare x x x x x x x x x x 14/5     19/5 29/5 x 8/5 12/5 x   Rörsångare
Sidensvans x x x   x x x x x 6/11 x 12/1 5/11 7/1 x   15/2 9/2     Sidensvans
Skata x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Skata
Skogsduva x                                       Skogsduva
Skogssnäppa                         5/7 26/4             Skogssnäppa
Skrattmås x x x 26/3 3/4 2/4 30/3 10/4 26/3 15/4 29/3 29/3 28/3 27/3 8/4 30/3 6/4 4/4 27/3   Skrattmås
Skäggdopping x x x     x x     x     x   x           Skäggdopping
Skäggmes x                                       Skäggmes
Småskrake 2000                                       Småskrake
Snatterand                                     2/4   Snatterand
Snösiska 2006?           27/11                           Snösiska
Sothöna x x x x x 12/4     x x x                   Sothöna
Sparvhök x x x x x x x x x x x x x x x x 19/1 14/2 13/4   Sparvhök
Spillkråka x x x x x x x x x x x x 7/3 x x x x 9/2 15/5   Spillkråka
Stare x x x 16/3 21/4 x x x x x 19/3 24/4 x   x   3/6 x x   Stare
Steglits x x x   4/3 x 14/2 29/1 x x x x 7/3 x x x x 4/1 10/2   Steglits
Stenknäck x x x   x x x x x x x x x x x x 7/2 2/2 3/2   Stenknäck
Stjärtmes x x x x x x x x x x x x x x x x x 5/1 7/1   Stjärtmes
Storlom x                             16/5 10/5 11/4     Storlom
Storskarv x x x x x x x x x x x x x 9/3 x 1/3 17/2 8/3 x   Storskarv
Storskrake x 8/1 6/4 2/4 26/3 26/3 24/3 2/4   6/4 x 8/4 25/3 25/3 30/10 27/3 6/12 9/1 dec   Storskrake
Storspov                                 24/4       Storspov
Strömstare x x x x x x x x x x x 9/1 x x x x x x x   Strömstare
Större hackspett x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Större hackspett
Svarthätta x 4/5 5/5 25/4 27/4 23/4 9/5 23/4 2/5 5/5 25/4 25/4 30/4 28/4 22/4 27/4 26/4 2/5 30/4   Svarthätta
Svartmes x       23/11 x       25/11 29/11 26/2                 Svartmes
Sv.v. flugsnappare x 6/5 28/4 26/4 27/4 29/4 28/4 23/4 29/4 3/5 3/5 26/4 25/4 1/5 3/5 27/4 25/4 2/5 5/5   Sv.v. flugsnappare
Sånglärka x                                       Sånglärka
Sångsvan x x x x x x 25/3 x 26/2 21/3 20/2 x x 8/3 14/1 17/1 x 1/2 x   Sångsvan
Sädesärla x 17/4 2/4 14/4 7/4 3/4 13/4 15/4 24/4 18/4 11/4 11/4 5/4 9/4 13/4 15/4 9/4 13/4 13/4   Sädesärla
Sädgås x x x x x x x 13/3 10/3 x 5/3 x     x           Sädgås
Sävsparv x x   26/3     x x       25/4 4/4 22/3 x   8/5       Sävsparv
Sävsångare x           x         x 9/5 maj 25/5 11/5 8/5   14/5   Sävsångare
Talgoxe x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Talgoxe
Talltita x x                                     Talltita
Taltrast x 16/4 x   21/4 12/4 x x x 23/4 x 18/4 26/4 30/4 20/4 24/4 18/4 24/3 25/3   Taltrast
Tofsvipa     3/5                             18/5     Tofsvipa
Tornseglare x x x 13/5 28/5 16/5 28/5 x 25/5 16/5 x x 27/5 29/5 29/5 x 21/6 5/6 4/6   Tornseglare
Trana x 24/3 3/4 26/3 11/3 22/3 26/3 4/4 22/3 x 20/3 x 26/3 24/3 31/3 27/3 22/3 22/3 18/3   Trana
Trädgårdssångare x 10/5 13/5 20/4 18/5 16/5 26/5 14/5 16/5 x 13/5 18/5 11/5 16/5 17/5 18/5 16/5 19/5 14/5   Trädgårdssångare
Trädkrypare x x x x x x x x x x         x           Trädkrypare
Turkduva       5/4                                 Turkduva
Törnsångare x x x       10/6           24/5 28/5       28/5     Törnsångare
Ärtsångare x 10/5 x 5/5 27/5 29/4 12/5 12/5 25/5 13/5 8/5 6/5 2/5 1/5 9/5 13/5 3/5 juni 9/5   Ärtsångare
                                           
Antal fåglar   74 73 70 67 68 74 68 66 70 69 70 70 71 72 68 70 72 69    
1986-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Åter startsida

Uppdaterad  04 aug 2023