Oves startsida

Fåglar som observerats eller hörts i och från vår trädgård 1986 - 2021

Totalt 108 arter
Datum innebär när vi obs. den första gången det året

 
Sidensvans

1986-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017 2018 2019 2020 2021
Bergfink x x x x x x x x x x x x x 24/3   x x 5/4 Bergfink
Bivråk x                                   Bivråk
Björktrast x x x x 11/4 x x x x 16/4 30/3 8/4 27/3 12/4 x x 29/3 6/5 Björktrast
Blå kärrhök 1996     2/4?                             Blå kärrhök
Blåmes x x x x x x x x x x x x x x x x x x Blåmes
Bofink x x x x x x x 18/3 10/1   31/3 18/3 11/1 27/3 21/3 7/4 24/1 18/1 23/3 Bofink
Brun kärrhök 2002                       1/5 11/4 x       Brun kärrhök
Domherre x x x x x x x x x x x x x x x x x x Domherre
Drillsnäppa     x                               Drillsnäppa
Dubbeltrast             12/4                       Dubbeltrast
Duvhök x x x       x         9/4     x       Duvhök
Enkelbeckasin x                                   Enkelbeckasin
Entita x x x x x x x x x x x x x x x x x x Entita
Fasan x x x x x     21/4 x             25/3     Fasan
Fiskgjuse x 9/4 6/5 22/4 25/4 14/4 8/4 x x       27/6 18/6 4/5 14/6 15/6 19/5 Fiskgjuse
Fiskmås x x 6/4 26/3 20/4 1/4 30/3 x x 3/4 x 2/4 28/3 21/4 8/4 1/4 6/4 27/3 Fiskmås
Fisktärna x x x 31/5   26/4 x x x x x x 23/5 1/5 x x x 16/5 Fisktärna
Fjällvråk x   x                               Fjällvråk
Gransångare                               28/5 22/6 13/6 Gransångare
Grågås x x x x 10/2 14/3 21/3 15/3 8/3 5/3 5/3 4/3 /2 3/3 20/3 1/3 23/3 22/2 Grågås
Gråhäger x x x x x x x x x x x 22/3 x x x 26/4 13/1 4/1 Gråhäger
Gråsiska x x x x   x x x x x x x x 1/3 x x 3/2 13/1 Gråsiska
Gråsparv x                   x 27/1     x   15/2   Gråsparv
Gråtrut x x x x x 2/4 x x x x x x x 3/5 x 20/2 x   Gråtrut
Gräsand x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gräsand
Grönfink x x x x x x x x x x x x x x x x x 4/2 Grönfink
Gröngöling x x x x x x x x x x x 18/4 x x x x x 27/2 Gröngöling
Grönsiska x x x x x x x x x x x x x 22/1 x 15/2 30/1 24/3 Grönsiska
Grönsångare x     21/4                             Grönsångare
Gulsparv x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gulsparv
Gärdsmyg x x x x x x 17/4 x x 31/3 x x x x x 23/3 7/4 16/3 Gärdsmyg
Gök x 4/5 13/5 5/5 10/5 13/5 16/5 12/5 8/5 13/5 12/5 12/5 4/5 7/5 6/5 10/5 4/5 10/5 Gök
Göktyta x x 6/5 11/5   12/5           18/4 1/5 1/5       14/5 Göktyta
Havsörn x x x x x x x x x x x   x x x   18/3 15/3 Havsörn
Hussvala x x x x x     x                     Hussvala
Härmsångare       25/5 29/5           23/5 26/5     21/5       Härmsångare
Järnsparv           x 7/4           4/4     3/4   2/4 Järnsparv
Kaja x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kaja
Kanadagås x x x x 11/3 x 27/3 13/3 1/3 x x 2/3 x x 2/4 20/2 5/1 3/3 Kanadagås
Kattuggla x x   x x x x x x x x 30/3 x maj x 20/5 7/2 12/1 Kattuggla
Knipa x 26/3 3/4 5/3 15/3 16/3 25/3 28/3 19/3 2/3 22/2 mars 7/3 27/3 31/3 6/3 7/3 11/4 Knipa
Knölsvan x x x x x x x x x x 5/3 x x 4/1 x x x x Knölsvan
Koltrast x x x x x x x x x x x x 26/3 x x 2/1 6/2 x Koltrast
Korp x x x x x x x x x x x x x x x 19/3 3/2 17/2 Korp
Kricka                         29/4           Kricka
Kråka x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kråka
Kungsfiskare x                                 10/7 Kungsfiskare
Kungsörn                                   6/3 Kungsörn
Ladusvala x x x 2/6 x x x   x x x 12/6     4/5 20/5 24/5 13/5 Ladusvala
Lärkfalk                                 27/8   Lärkfalk
Lövsångare x 1/5 29/4 28/4 4/4 26/4 30/4 28/4 x 4/5 30/4 30/4 27/4 1/5 25/4 28/4 25/4 11/5 Lövsångare
M. hackspett x x     24/5   8/4 30/3 x 26/4     /4 3/5 12/4 12/4 22/4 11/4 M. hackspett
Morkulla x             10/5           19/5   4/6 9/6 20/6 Morkulla
Näktergal x 15/5 15/5   28/5 13/5 17/5     12/5 18/5 17/5 18/5 8/5   29/5     Näktergal
Nötkråka x     29/9             7/9 27/10   23/8         Nötkråka
Nötskrika x x x x x x x x x x x x x x x 10/5 x 17/1 Nötskrika
Nötväcka x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nötväcka
Ormvråk x x x x   x 8/4 16/3 x x x     x 4/5 x x x Ormvråk
Pilfink x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pilfink
Ringduva x 27/3 4/4 10/3 9/3 23/3 25/3 27/3 26/2 8/4 27/3 18/3 26/3 3/3 25/3 24/3 14/3 15/3 Ringduva
Rödhake x 2/4 8/4 16/3 14/4 11/4 25/3 3/4 24/3 x 26/3 x 31/3 24/3 5/4 2/3 19/3 2/2 Rödhake
Rödstjärt x         26/4 17/5     4/5 30/4 19/5   28/4 25/4 19/5   6/6 Rödstjärt
Rödvingetrast x x x x 27/4 22/4 25/4 25/4 x 30/4 x 13/4 4/4 7/4 20/4   18/6   Rödvingetrast
Rördrom 2002                             22/5     Rördrom
Rörhöna x                     19/4             Rörhöna
Rörsångare x x x x x x x x x x 14/5     19/5 29/5 x 8/5 12/5 Rörsångare
Sidensvans x x x   x x x x x 6/11 x 12/1 5/11 7/1 x   15/2 9/2 Sidensvans
Skata x x x x x x x x x x x x x x x x x x Skata
Skogsduva x                                   Skogsduva
Skogssnäppa                         5/7 26/4         Skogssnäppa
Skrattmås x x x 26/3 3/4 2/4 30/3 10/4 26/3 15/4 29/3 29/3 28/3 27/3 8/4 30/3 6/4 4/4 Skrattmås
Skäggdopping x x x     x x     x     x   x       Skäggdopping
Skäggmes x                                   Skäggmes
Småskrake 2000                                   Småskrake
Snösiska 2006?           27/11                       Snösiska
Sothöna x x x x x 12/4     x x x               Sothöna
Sparvhök x x x x x x x x x x x x x x x x 19/1 14/2 Sparvhök
Spillkråka x x x x x x x x x x x x 7/3 x x x x 9/2 Spillkråka
Stare x x x 16/3 21/4 x x x x x 19/3 24/4 x   x   3/6 x Stare
Steglits x x x   4/3 x 14/2 29/1 x x x x 7/3 x x x x 4/1 Steglits
Stenknäck x x x   x x x x x x x x x x x x 7/2 2/2 Stenknäck
Stjärtmes x x x x x x x x x x x x x x x x x 5/1 Stjärtmes
Storlom x                             16/5 10/5 11/4 Storlom
Storskarv x x x x x x x x x x x x x 9/3 x 1/3 17/2 8/3 Storskarv
Storskrake x 8/1 6/4 2/4 26/3 26/3 24/3 2/4   6/4 x 8/4 25/3 25/3 30/10 27/3 6/12 9/1 Storskrake
Storspov                                 24/4   Storspov
Strömstare x x x x x x x x x x x 9/1 x x x x x x Strömstare
Större hackspett x x x x x x x x x x x x x x x x x x Större hackspett
Svarthätta x 4/5 5/5 25/4 27/4 23/4 9/5 23/4 2/5 5/5 25/4 25/4 30/4 28/4 22/4 27/4 26/4 2/5 Svarthätta
Svartmes x       23/11 x       25/11 29/11 26/2             Svartmes
Sv.v. flugsnappare x 6/5 28/4 26/4 27/4 29/4 28/4 23/4 29/4 3/5 3/5 26/4 25/4 1/5 3/5 27/4 25/4 2/5 Sv.v. flugsnappare
Sånglärka x                                   Sånglärka
Sångsvan x x x x x x 25/3 x 26/2 21/3 20/2 x x 8/3 14/1 17/1 x 1/2 Sångsvan
Sädesärla x 17/4 2/4 14/4 7/4 3/4 13/4 15/4 24/4 18/4 11/4 11/4 5/4 9/4 13/4 15/4 9/4 13/4 Sädesärla
Sädgås x x x x x x x 13/3 10/3 x 5/3 x     x       Sädgås
Sävsparv x x   26/3     x x       25/4 4/4 22/3 x   8/5   Sävsparv
Sävsångare x           x         x 9/5 maj 25/5 11/5 8/5   Sävsångare
Talgoxe x x x x x x x x x x x x x x x x x x Talgoxe
Talltita x x                                 Talltita
Taltrast x 16/4 x   21/4 12/4 x x x 23/4 x 18/4 26/4 30/4 20/4 24/4 18/4 24/3 Taltrast
Tofsvipa     3/5                             18/5 Tofsvipa
Tornseglare x x x 13/5 28/5 16/5 28/5 x 25/5 16/5 x x 27/5 29/5 29/5 x 21/6 5/6 Tornseglare
Trana x 24/3 3/4 26/3 11/3 22/3 26/3 4/4 22/3 x 20/3 x 26/3 24/3 31/3 27/3 22/3 22/3 Trana
Trädgårdssångare x 10/5 13/5 20/4 18/5 16/5 26/5 14/5 16/5 x 13/5 18/5 11/5 16/5 17/5 18/5 16/5 19/5 Trädgårdssångare
Trädkrypare x x x x x x x x x x         x       Trädkrypare
Turkduva       5/4                             Turkduva
Törnsångare x x x       10/6           24/5 28/5       28/5 Törnsångare
Ärtsångare x 10/5 x 5/5 27/5 29/4 12/5 12/5 25/5 13/5 8/5 6/5 2/5 1/5 9/5 13/5 3/5 juni Ärtsångare
                                       
1986-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020
Antal fåglar   74 73 70 67 68 74 68 66 70 69 70 70 71 72 68 70 72  

Åter startsida

Uppdaterad  17 maj 2022