Åter startsida

Fjärilar som observerats vår trädgård 2005-2023

Totalt 43 arter

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Allmänt bandfly     x                   24/6             Allmänt bandfly
Amiral x x x   x x x x   x x x 30/8 1/8 10/7 18/7 6/7 9/6   Amiral
Aspfjäril                         21/6 23/6           Aspfjäril
Aurorafjäril   x x x   x   x H+h H+h x x maj   16/5 3/5 2/6 18/4   Aurorafjäril
Bredbandat bandfly                                   26/6   Bredbandat bandfly
Brunfläckig pärlemorfjäril   x               x         16/6         Brunfläckig pärlemorfjäril
Citronfjäril x x x x x x x x x x x x x x x x 23/3 x   Citronfjäril
Eksnabbvinge                           1/8           Eksnabbvinge
Eldsnabbvinge                 x               6/9     Eldsnabbvinge
Flikfly                                   17/5   Flikfly
Grönsnabbvinge       x         x x x x       x 30/5     Grönsnabbvinge
Kartfjäril                                   20/7   Kartfjäril
Kålfjäril x x               x   x   1/7 x   15/7 10/8   Kålfjäril
Luktgräsfjäril x x x         x   x x x 2/7 6/6 24/6 2/7 24/6 26/6   Luktgräsfjäril
Makaonfjäril                   x   x     5/6         Makaonfjäril
Mindre guldvinge                   x x x 2/6 1/8 20/5 22/5   19/7   Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare                   x x x   10/6 12/7   18/7 6/7   Mindre tåtelsmygare
Nässelfjäril x x x x x x x x x x x x x x x 7/3 feb. x   Nässelfjäril
Oxhuvudspinnare                             x     x   Oxhuvudspinnare
Prydlig pärlemorfjäril         x         x       x           Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge   x                   x x         16/6   Puktörneblåvinge
Påfågelöga x x x x x x x x x x x x x x   6/4 30/3 x   Påfågelöga
Pärlgräsfjäril x x x           x     x 28/6 1/7 27/6 12/6 24/6 19/6   Pärlgräsfjäril
Rapsfjäril x x x x x x x x x x x x x x x 22/5 13/6 17/5   Rapsfjäril
Ringad eklavmätare                                   28/6   Ringad eklavmätare
Rovfjäril   x x         x       x 27/7 1/7 13/7 17/7 14/7 6/7   Rovfjäril
Sandgräsfjäril                               4/8   8/7   Sandgräsfjäril
Silverblåvinge     x                                 Silverblåvinge
Silversmygare                               20/7 3/7     Silversmygare
Silverstreckad pärlemorfjäril   x x           x   x x 14/8 x 29/6   14/7 27/7   Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril                       x 14/7             Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril   x                                   Skogspärlemorfjäril
Slåttergräsfjäril                             29/7     9/7   Slåttergräsfjäril
Sorgmantel   x x             x x           22/7     Sorgmantel
Storfläckig pärlemorfj.                               25/6       Storfläckig pärlemorfj.
Svavelgul höfjäril                           10/6           Svavelgul höfjäril
Svingelgräsfjäril                       x   1/6           Svingelgräsfjäril
Tistelfjäril                 x x   x   19/6 20/5         Tistelfjäril
Tosteblåvinge       x x                 8/5 18/4         Tosteblåvinge
Vinbärsfuks x x x       x x x x x x x 8/5 16/6 4/6   17/5   Vinbärsfuks
Vitfläckig guldvinge   x                                   Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril   x             x x   x 16/7 6/6 14/7         Vitgräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril   x                                   Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge               x                 18/7 11/7   Ängsblåvinge
Ängspärlemorfjäril   x     x         x x x 11/7 12/6 24/6     5/7   Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare               x   x x x 23/6 19/6 18/6 27/6 24/6 26/6   Ängssmygare
Ängs- skogsvitvinge                   x         14/5 x 12/5     Ängs- skogsvitvinge

Antal

9 20 14 7 8 6 6 11 12 21 15 23 19 23 21 19 19 25    

Åter startsida

Uppdaterad  20 maj 2023