Åter startsida

Fjärilar som observerats vår trädgård 2005-2020

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017 2018 2019 2020
Allmänt bandfly     x                   24/6       Allmänt bandfly
Amiral x x x   x x x x   x x x 30/8 1/8 10/7 18/7 Amiral
Aspfjäril                         21/6 23/6     Aspfjäril
Aurorafjäril   x x x   x   x H+h H+h x x maj   16/5 3/5 Aurorafjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril   x               x         16/6   Brunfläckig pärlemorfjäril
Citronfjäril x x x x x x x x x x x x x x x x Citronfjäril
Eksnabbvinge                           1/8     Eksnabbvinge
Eldsnabbvinge                 x               Eldsnabbvinge
Grönsnabbvinge       x         x x x x       x Grönsnabbvixnge
Kålfjäril x x               x   x   1/7 x   Kålfjäril
Luktgräsfjäril x x x         x   x x x 2/7 6/6 24/6 2/7 Luktgräsfjäril
Makaonfjäril                   x   x     5/6   Makaonfjäril
Mindre guldvinge                   x x x 2/6 1/8 20/5 22/5 Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare                   x x x   10/6 12/7   Mindre tåtelsmygare
Nässelfjäril x x x x x x x x x x x x x x x 7/3 Nässelfjäril
Prydlig pärlemorfjäril         x         x       x     Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge   x                   x x       Puktörneblåvinge
Påfågelöga x x x x x x x x x x x x x x   6/4 Påfågelöga
Pärlgräsfjäril x x x           x     x 28/6 1/7 27/6 12/6 Pärlgräsfjäril
Rapsfjäril x x x x x x x x x x x x x x x 22/5 Rapsfjäril
Rovfjäril   x x         x       x 27/7 1/7 13/7 17/7 Rovfjäril
Silverblåvinge     x                           Silverblåvinge
Silverstreckad pärlemorfjäril   x x           x   x x 14/8 x 29/6   Silverstreckad pärlemorfjäril
Silversmygare                               20/7 Silversmygare
Skogsnätfjäril                       x 14/7       Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril   x                             Skogspärlemorfjäril
Sorgmantel   x x             x x           Sorgmantel
Storfläckig pärlemorfj.                               25/6 Storfläckig pärlemorfj.
Svavelgul höfjäril                           10/6     Svavelgul höfjäril
Svingelgräsfjäril                       x   1/6     Svingelgräsfjäril
Tistelfjäril                 x x   x   19/6 20/5   Tistelfjäril
Tosteblåvinge       x x                 8/5 18/4   Tosteblåvinge
Vinbärsfuks x x x       x x x x x x x 8/5 16/6 4/6 Vinbärsfuks
Vitfläckig guldvinge   x                             Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril   x             x x   x 16/7 6/6 14/7   Vitgräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril   x                             Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge               x                 Ängsblåvinge
Ängspärlemorfjäril   x     x         x x x 11/7 12/6 24/6   Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare               x   x x x 23/6 19/6 18/6 27/6 Ängssmygare
Ängs- skogsvitvinge                   x         14/5 x Ängs- skogsvitvinge

Antal

9 20 14 7 8 6 6 11 12 21 15 23 19 23 21    

Åter startsida

Uppdaterad  21 jul 2020