Åter startsida

Fjärilar som observerats vår trädgård 2005-2022

Totalt 43 arter

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Allmänt bandfly     x                   24/6           Allmänt bandfly
Amiral x x x   x x x x   x x x 30/8 1/8 10/7 18/7 6/7 9/6 Amiral
Aspfjäril                         21/6 23/6         Aspfjäril
Aurorafjäril   x x x   x   x H+h H+h x x maj   16/5 3/5 2/6 18/4 Aurorafjäril
Bredbandat bandfly                                   26/6 Bredbandat bandfly
Brunfläckig pärlemorfjäril   x               x         16/6       Brunfläckig pärlemorfjäril
Citronfjäril x x x x x x x x x x x x x x x x 23/3 x Citronfjäril
Eksnabbvinge                           1/8         Eksnabbvinge
Eldsnabbvinge                 x               6/9   Eldsnabbvinge
Flikfly                                   17/5 Flikfly
Grönsnabbvinge       x         x x x x       x 30/5   Grönsnabbvinge
Kartfjäril                                   20/7 Kartfjäril
Kålfjäril x x               x   x   1/7 x   15/7 10/8 Kålfjäril
Luktgräsfjäril x x x         x   x x x 2/7 6/6 24/6 2/7 24/6 26/6 Luktgräsfjäril
Makaonfjäril                   x   x     5/6       Makaonfjäril
Mindre guldvinge                   x x x 2/6 1/8 20/5 22/5   19/7 Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare                   x x x   10/6 12/7   18/7 6/7 Mindre tåtelsmygare
Nässelfjäril x x x x x x x x x x x x x x x 7/3 feb. x Nässelfjäril
Oxhuvudspinnare                             x     x Oxhuvudspinnare
Prydlig pärlemorfjäril         x         x       x         Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge   x                   x x         16/6 Puktörneblåvinge
Påfågelöga x x x x x x x x x x x x x x   6/4 30/3 x Påfågelöga
Pärlgräsfjäril x x x           x     x 28/6 1/7 27/6 12/6 24/6 19/6 Pärlgräsfjäril
Rapsfjäril x x x x x x x x x x x x x x x 22/5 13/6 17/5 Rapsfjäril
Ringad eklavmätare                                   28/6 Ringad eklavmätare
Rovfjäril   x x         x       x 27/7 1/7 13/7 17/7 14/7 6/7 Rovfjäril
Sandgräsfjäril                               4/8   8/7 Sandgräsfjäril
Silverblåvinge     x                               Silverblåvinge
Silversmygare                               20/7 3/7   Silversmygare
Silverstreckad pärlemorfjäril   x x           x   x x 14/8 x 29/6   14/7 27/7 Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril                       x 14/7           Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril   x                                 Skogspärlemorfjäril
Slåttergräsfjäril                             29/7     9/7 Slåttergräsfjäril
Sorgmantel   x x             x x           22/7   Sorgmantel
Storfläckig pärlemorfj.                               25/6     Storfläckig pärlemorfj.
Svavelgul höfjäril                           10/6         Svavelgul höfjäril
Svingelgräsfjäril                       x   1/6         Svingelgräsfjäril
Tistelfjäril                 x x   x   19/6 20/5       Tistelfjäril
Tosteblåvinge       x x                 8/5 18/4       Tosteblåvinge
Vinbärsfuks x x x       x x x x x x x 8/5 16/6 4/6   17/5 Vinbärsfuks
Vitfläckig guldvinge   x                                 Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril   x             x x   x 16/7 6/6 14/7       Vitgräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril   x                                 Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge               x                 18/7 11/7 Ängsblåvinge
Ängspärlemorfjäril   x     x         x x x 11/7 12/6 24/6     5/7 Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare               x   x x x 23/6 19/6 18/6 27/6 24/6 26/6 Ängssmygare
Ängs- skogsvitvinge                   x         14/5 x 12/5   Ängs- skogsvitvinge

Antal

9 20 14 7 8 6 6 11 12 21 15 23 19 23 21 19 19 25  

Åter startsida

Uppdaterad  29 dec 2022