Åter startsida

Fjärilar som observerats vår trädgård 2005-2021

Totalt 43 arter

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017 2018 2019 2020 2021
Allmänt bandfly     x                   24/6         Allmänt bandfly
Amiral x x x   x x x x   x x x 30/8 1/8 10/7 18/7 6/7 Amiral
Aspfjäril                         21/6 23/6       Aspfjäril
Aurorafjäril   x x x   x   x H+h H+h x x maj   16/5 3/5 2/6 Aurorafjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril   x               x         16/6     Brunfläckig pärlemorfjäril
Citronfjäril x x x x x x x x x x x x x x x x 23/3 Citronfjäril
Eksnabbvinge                           1/8       Eksnabbvinge
Eldsnabbvinge                 x               6/9 Eldsnabbvinge
Grönsnabbvinge       x         x x x x       x 30/5 Grönsnabbvinge
Kålfjäril x x               x   x   1/7 x   15/7 Kålfjäril
Luktgräsfjäril x x x         x   x x x 2/7 6/6 24/6 2/7 24/6 Luktgräsfjäril
Makaonfjäril                   x   x     5/6     Makaonfjäril
Mindre guldvinge                   x x x 2/6 1/8 20/5 22/5   Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare                   x x x   10/6 12/7   18/7 Mindre tåtelsmygare
Nässelfjäril x x x x x x x x x x x x x x x 7/3 feb. Nässelfjäril
Prydlig pärlemorfjäril         x         x       x       Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge   x                   x x         Puktörneblåvinge
Påfågelöga x x x x x x x x x x x x x x   6/4 30/3 Påfågelöga
Pärlgräsfjäril x x x           x     x 28/6 1/7 27/6 12/6 24/6 Pärlgräsfjäril
Rapsfjäril x x x x x x x x x x x x x x x 22/5 13/6 Rapsfjäril
Rovfjäril   x x         x       x 27/7 1/7 13/7 17/7 14/7 Rovfjäril
Sandgräsfjäril                               4/8   Sandgräsfjäril
Silverblåvinge     x                             Silverblåvinge
Silversmygare                               20/7 3/7 Silversmygare
Silverstreckad pärlemorfjäril   x x           x   x x 14/8 x 29/6   14/7 Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril                       x 14/7         Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril   x                               Skogspärlemorfjäril
Slåttergräsfjäril                             29/7     Slåttergräsfjäril
Sorgmantel   x x             x x           22/7 Sorgmantel
Storfläckig pärlemorfj.                               25/6   Storfläckig pärlemorfj.
Svavelgul höfjäril                           10/6       Svavelgul höfjäril
Svingelgräsfjäril                       x   1/6       Svingelgräsfjäril
Tistelfjäril                 x x   x   19/6 20/5     Tistelfjäril
Tosteblåvinge       x x                 8/5 18/4     Tosteblåvinge
Vinbärsfuks x x x       x x x x x x x 8/5 16/6 4/6   Vinbärsfuks
Vitfläckig guldvinge   x                               Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril   x             x x   x 16/7 6/6 14/7     Vitgräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril   x                               Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge               x                 18/7 Ängsblåvinge
Ängspärlemorfjäril   x     x         x x x 11/7 12/6 24/6     Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare               x   x x x 23/6 19/6 18/6 27/6 24/6 Ängssmygare
Ängs- skogsvitvinge                   x         14/5 x 12/5 Ängs- skogsvitvinge

Antal

9 20 14 7 8 6 6 11 12 21 15 23 19 23 21 19 19  

Åter startsida

Uppdaterad  01 jan 2022