Åter startsida

Fjärilar som observerats vår trädgård 2005-2018

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017 2018
Allmänt bandfly     x                   24/6   Allmänt bandfly
Amiral x x x   x x x x   x x x 30/8 1/8 Amiral
Aspfjäril                         21/6 23/6 Aspfjäril
Aurorafjäril   x x x   x   x H+h H+h x x maj   Aurorafjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril   x               x         Brunfläckig pärlemorfjäril
Citronfjäril x x x x x x x x x x x x x x Citronfjäril
Eksnabbvinge                           1/8 Eksnabbvinge
Eldsnabbvinge                 x           Eldsnabbvinge
Grönsnabbvinge       x         x x x x     Grönsnabbvinge
Kålfjäril x x               x   x   1/7 Kålfjäril
Luktgräsfjäril x x x         x   x x x 2/7 6/6 Luktgräsfjäril
Makaonfjäril                   x   x     Makaonfjäril
Mindre guldvinge                   x x x 2/6 1/8 Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare                   x x x   10/6 Mindre tåtelsmygare
Nässelfjäril x x x x x x x x x x x x x x Nässelfjäril
Prydlig pärlemorfjäril         x         x       x Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge   x                   x x   Puktörneblåvinge
Påfågelöga x x x x x x x x x x x x x x Påfågelöga
Pärlgräsfjäril x x x           x     x 28/6 1/7 Pärlgräsfjäril
Rapsfjäril x x x x x x x x x x x x x x Rapsfjäril
Rovfjäril   x x         x       x 27/7 1/7 Rovfjäril
Silverblåvinge     x                       Silverblåvinge
Silverstreckad pärlemorfjäril   x x           x   x x 14/8 x Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril                       x 14/7   Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril   x                         Skogspärlemorfjäril
Sorgmantel   x x             x x       Sorgmantel
Svavelgul höfjäril                           10/6 Svavelgul höfjäril
Svingelgräsfjäril                       x   1/6 Svingelgräsfjäril
Tistelfjäril                 x x   x   19/6 Tistelfjäril
Tosteblåvinge       x x                 8/5 Tosteblåvinge
Vinbärsfuks x x x       x x x x x x x 8/5 Vinbärsfuks
Vitfläckig guldvinge   x                         Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril   x             x x   x 16/7 6/6 Vitgräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril   x                         Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge               x             Ängsblåvinge
Ängspärlemorfjäril   x     x         x x x 11/7 12/6 Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare               x   x x x 23/6 19/6 Ängssmygare
Ängsvitvinge                   x         Ängsvitvinge

Antal

9 20 14 7 8 6 6 11 12 21 15 23 19 23  

Ekvårtbitare 12/8 2017

Åter startsida

Uppdaterad  08 nov 2018