Åter startsida

Fjärilar som observerats vår trädgård 2005-2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017 2018
Allmänt bandfly     x                   24/6   Allmänt bandfly
Amiral x x x   x x x x   x x x 30/8   Amiral
Aspfjäril                         21/6   Aspfjäril
Aurorafjäril   x x x   x   x H+h H+h x x maj   Aurorafjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril   x               x         Brunfläckig pärlemorfjäril
Citronfjäril x x x x x x x x x x x x x   Citronfjäril
Eldsnabbvinge                 x           Eldsnabbvinge
Grönsnabbvinge       x         x x x x     Grönsnabbvinge
Kålfjäril x x               x   x     Kålfjäril
Luktgräsfjäril x x x         x   x x x 2/7   Luktgräsfjäril
Makaonfjäril                   x   x     Makaonfjäril
Mindre guldvinge                   x x x 2/6   Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare                   x x x     Mindre tåtelsmygare
Nässelfjäril x x x x x x x x x x x x x   Nässelfjäril
Prydlig pärlemorfjäril         x         x         Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge   x                   x x   Puktörneblåvinge
Påfågelöga x x x x x x x x x x x x x   Påfågelöga
Pärlgräsfjäril x x x           x     x 28/6   Pärlgräsfjäril
Rapsfjäril x x x x x x x x x x x x x   Rapsfjäril
Rovfjäril   x x         x       x 27/7   Rovfjäril
Silverblåvinge     x                       Silverblåvinge
Silverstreckad pärlemorfjäril   x x           x   x x 14/8   Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril                       x 14/7   Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril   x                         Skogspärlemorfjäril
Sorgmantel   x x             x x       Sorgmantel
Svingelgräsfjäril                       x     Svingelgräsfjäril
Tistelfjäril                 x x   x     Tistelfjäril
Tosteblåvinge       x x                   Tosteblåvinge
Vinbärsfuks x x x       x x x x x x x   Vinbärsfuks
Vitfläckig guldvinge   x                         Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril   x             x x   x 16/7   Vitgräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril   x                         Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge               x             Ängsblåvinge
Ängspärlemorfjäril   x     x         x x x 11/7   Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare               x   x x x 23/6   Ängssmygare
Ängsvitvinge                   x         Ängsvitvinge

Antal

9 20 14 7 8 6 6 11 12 21 15 23 19    

Ekvårtbitare 12/8 2017

Åter startsida

Uppdaterad  25 apr 2018