Åter startsida

Djur som observerats eller hörts i vår trädgård 1998-2022

1986-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bäver x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Bäver
Dovhjort                 x   x x x x x x   8/1 21/2 Dovhjort
Ekorre x x x x x x x x x x x x x x x x x 15/1 x Ekorre
Fälthare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fälthare
Grävling                           26/6           Grävling
Huggorm x       3/8                     18/6       Huggorm
Husmus                 x   x x   x x x x x   Husmus
Igelkott x x                         x x x   5/6 Igelkott
Iller                         16/4             Iller
Kopparorm                         8/4           24/6 Kopparorm
Kronhjort                           4/3           Kronhjort
Lodjur 2003             21/4                       Lodjur
Mink x x x x x x x x x x x x x x x x     x Mink
Mård             8/5                         Mård
Mårdhund x                                     Mårdhund
Pantersnigel                           x x x x x x Pantersnigel
Rådjur x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/1 x Rådjur
Rödräv x x x   x x   x x x x x x x x x x 9/1 x Rödräv
Skogsmus x x x x x x x x x   x x x x x x x 17/1 x Skogsmus
Skogsödla             x x x       x             Skogsödla
Snok x x x x x x x   x   x x x x x x x x x Snok
Spansk skogssnigel                           x x x x x x Spansk skogssnigel
Vanlig näbbmus x       x   x x x           x   x x   Vanlig näbbmus
Vattensork               x         x       x     Vattensork
Älg       x                               Älg
Åkersork                                 x     Åkersork
Vinbergssnäcka               x x x x x x x x x x x x Vinbergssnäcka
Dvärgfladdermus x x x x x x x x   x x x x x x     x x Dvärgfladdermus
Nordisk fladdermus     x x x x x x     x x x ? x x x x   Nordisk fladdermus
Vattenfladdermus x x x x x x x x x   x x x x x         Vattenfladdermus

Åter startsida

Uppdaterad  29 dec 2022