Åter startsida

Djur som observerats eller hörts i vår trädgård 1998-2020

1986-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bäver x x x x x x x x x x x x x x x x x Bäver
Dovhjort                 x   x x x x x x   Dovhjort
Ekorre x x x x x x x x x x x x x x x x x Ekorre
Fälthare x x x x x x x x x x x x x x x x x Fälthare
Grävling                           26/6       Grävling
Huggorm x       3/8                     18/6   Huggorm
Husmus                 x   x x   x x x x Husmus
Igelkott x x                         x x x Igelkott
Iller                         16/4         Iller
Kopparorm                         8/4         Kopparorm
Kronhjort                           4/3       Kronhjort
Lodjur 2003             21/4                   Lodjur
Mink x x x x x x x x x x x x x x x x   Mink
Mård             8/5                     Mård
Mårdhund x                                 Mårdhund
Pantersnigel                           x x x x Pantersnigel
Rådjur x x x x x x x x x x x x x x x x x Rådjur
Rödräv x x x   x x   x x x x x x x x x x Rödräv
Skogsmus x x x x x x x x x   x x x x x x x Skogsmus
Skogsödla             x x x       x         Skogsödla
Snok x x x x x x x   x   x x x x x x x Snok
Vanlig näbbmus x       x   x x x           x   x Vanlig näbbmus
Vattensork               x         x       x Vattensork
Älg       x                           Älg
Åkersork                                 x Åkersork
Vinbergssnäcka               x x x x x x x x x x Vinbergssnäcka
Dvärgfladdermus x x x x x x x x   x x x x x x     Dvärgfladdermus
Nordisk fladdermus     x x x x x x     x x x ? x x x Nordisk fladdermus
Vattenfladdermus x x x x x x x x x   x x x x x     Vattenfladdermus

Åter startsida

Uppdaterad  21 jul 2020