Åter startsida

Djur som observerats eller hörts i vår trädgård 1998-2017

1986-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013

2014 2015 2016 2017 2018
Bäver x x x x x x x x x x x x x x x Bäver
Dovhjort                 x   x x x x x Dovhjort
Ekorre x x x x x x x x x x x x x x x Ekorre
Fälthare x x x x x x x x x x x x x x x Fälthare
Grävling                           26/6   Grävling
Huggorm x       3/8                     Huggorm
Husmus                 x   x x   x x Husmus
Igelkott x x                         x Igelkott
Iller                         16/4     Iller
Kopparorm                         8/4     Kopparorm
Kronhjort                           4/3   Kronhjort
Lodjur 2003             21/4               Lodjur
Mink x x x x x x x x x x x x x x x Mink
Mård             8/5                 Mård
Mårdhund x                             Mårdhund
Rådjur x x x x x x x x x x x x x x x Rådjur
Rödräv x x x   x x   x x x x x x x x Rödräv
Skogsmus x x x x x x x x x   x x x x x Skogsmus
Skogsödla             x x x       x     Skogsödla
Snok x x x x x x x   x   x x x x x Snok
Vanlig näbbmus x       x   x x x           x Vanlig näbbmus
Vattensork               x         x     Vattensork
Älg       x                       Älg
                                 
Dvärgfladdermus x x x x x x x x   x x x x x x Dvärgfladdermus
Nordisk fladdermus     x x x x x x     x x x ? x Nordisk fladdermus
Vattenfladdermus x x x x x x x x x   x x x x x Vattenfladdermus

Åter startsida

Uppdaterad  31 dec 2018