Åter startsida

Djur som observerats eller hörts i vår trädgård 1998-2023

1986-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bäver x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Bäver
Dovhjort                 x   x x x x x x   8/1 21/2   Dovhjort
Ekorre x x x x x x x x x x x x x x x x x 15/1 x x Ekorre
Fälthare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Fälthare
Grävling                           26/6             Grävling
Huggorm x       3/8                     18/6         Huggorm
Husmus                 x   x x   x x x x x     Husmus
Igelkott x x                         x x x   5/6   Igelkott
Iller                         16/4               Iller
Kopparorm                         8/4           24/6   Kopparorm
Kronhjort                           4/3             Kronhjort
Lodjur 2003             21/4                         Lodjur
Mink x x x x x x x x x x x x x x x x     x   Mink
Mård             8/5                           Mård
Mårdhund x                                       Mårdhund
Pantersnigel                           x x x x x x   Pantersnigel
Rådjur x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/1 x   Rådjur
Rödräv x x x   x x   x x x x x x x x x x 9/1 x   Rödräv
Skogsmus x x x x x x x x x   x x x x x x x 17/1 x   Skogsmus
Skogsödla             x x x       x               Skogsödla
Snok x x x x x x x   x   x x x x x x x x x   Snok
Spansk skogssnigel                           x x x x x x   Spansk skogssnigel
Vanlig näbbmus x       x   x x x           x   x x     Vanlig näbbmus
Vattensork               x         x       x       Vattensork
Älg       x                                 Älg
Åkersork                                 x       Åkersork
Vinbergssnäcka               x x x x x x x x x x x x   Vinbergssnäcka
Dvärgfladdermus x x x x x x x x   x x x x x x     x x   Dvärgfladdermus
Nordisk fladdermus     x x x x x x     x x x ? x x x x     Nordisk fladdermus
Vattenfladdermus x x x x x x x x x   x x x x x           Vattenfladdermus

Åter startsida

Uppdaterad  20 maj 2023