Oves startsida


Vi hade varmt och vackert väder och leden gick ofta utefter Medelhavet (bild 22)